Хипнозата може да е много полезна за получаване на доброволни свидетелски показания

Сп. “Правен свят” – бр. 6 / 2011 г.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat